Izgradnja nove crkve u Podmilačju

Kompleks sv. Ivan Krstitelj u Podmilačju spada među najvažnije i možda najteže zadaće u programu obnove i gradnje sakralnih objekata u poslijeratnoj Bosni. Idejni projekt za centar sv. Ivan Krstitelj načinio je projektant Marko Mušič iz Ljubljane. Prema njegovu projektu crkva i kuća koncipirane su kao jedinstveni objekt, a prostorije za potrebe pastorala te za proslavu blagdana sv. Ivana smještene su ispod Trga sv. Ivana na kome stoji obnovljena stara crkvica sv. Ivana iz XV. Stoljeća. Crkva je zamišljena kao moderna građevina u kojoj će se prirodna ljepota stijena (one koje čine dio interijera) povezati s perfektno obrađenim umjetnim građevnim materijalima. Ljepota prirode i čovjekova duhovnost ovdje se povezuju u skladni i jedinstveni liturgijski prostor.

Težina zadaće proizlazi iz nužnosti harmoničnog povezivanja međusobno različitih potreba svetišta, na jednoj, te župne zajednice, na drugoj strani, koja pak ostaje u središtu interesa i koja ni na koji način ne smije biti prikraćena.

Župni centar i svetište Sv. Ivan Krstitelj u Podmilačju izdvaja se u još jednom vidu kao specifična zadaća: u pamćenju vjernika Podmilačje je sveto mjesto. Ta okolnost znači dodatnu, veću obvezu. Naime, gradnjom crkve na svetom mjestu Franjevačka provincija Bosna Srebrena kao religiozna zajednica postavlja znak svoje vjere koja nadživljava iskušenja povijesnog trenutka i na taj način potkrepljuje nadu svih svojih vjernika u Bosni.

Nova je crkva locirana u stijeni na sjevernoj strani doline i zajedno sa starom crkvicom čini široki svečani portal kroz koji se ulazi u dolinu sv. Ivana. Dolina se pak u svome vrhu završava vanjskim oltarom ispod koga je smještena donja CRKVA. Trokut koji čine stara crkvica, nova crkva i vanjski oltar označava arhitektonski definirani prostor koji je namijenjen isključivo za molitvu.

Da bi prostor doline ostao slobodan za proslavu blagdana sv. Ivana, kada se ondje skupi i po 50.000 ljudi, nova je crkva ugrađena u stijenu na sjevernoj strani doline.

Svetište u izgradnji

Ljepota prirode i čovjekova duhovnost ovdje se povezuju u skladni i jedinstveni liturgijski prostor koji se, stvarajući preko duhovno koncipirane krovne konstrukcije iluziju neba, otvara i širi prema gore na prostranstvo svemira. Priroda doline sv. Ivana koja predstavlja iskonsku vrednotu, stara crkvica koja stoji kao znak nazočnosti žive tradicije kršćanstva te nova crkva koja simbolizira mogućnosti i nade suvremenog čovječanstva povezuju se u tajni čvor svetišta sv. Ivana Krstitelja u Podmilačju.

Izborom projekta učinjen je prvi korak u procesu obnove župnog centra i prošteništa sv. Ivana u Podmilačju. Crkva se gradi još uviejk. Kontaktirajte Župni ured kako biste se informirali o načinima kako možete pomoći obnovi svetišta i izgradnji nove crkve.